Tài trợ bởi vatgia.comHệ thống phòng
ĐẶT PHÒNG ONLINE
video
Phòng Standard

Khách sạn gồm 78 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao với trang thiết bị hiện đại và tiện ích: nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh... Các phòng khách được phân thành 6 loại VIP, Family,Junior Deluxe, Deluxe, Superior, Standard tạo thuận lợi cho Quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp...
Chi Tiết

Phòng Junior Deluxe

Khách sạn gồm 78 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao và được trang bị hệ thống nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh... Các phòng khách được phân thành 6 loại VIP, Family, Junior Deluxe, Deluxe, Superior, Standard tạo thuận lợi cho Quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp...
Chi Tiết

Phòng Deluxe

Khách sạn gồm 78 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao và được trang bị hệ thống nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh... Các phòng khách được phân thành 6 loại VIP, Family, Junior Deluxe, Deluxe, Superior, Standard tạo thuận lợi cho Quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp..
Chi Tiết

Phòng Superior

Khách sạn gồm 78 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao với trang thiết bị hiện đại và tiện ích: nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh... Các phòng khách được phân thành 6 loại VIP, Family,Junior Deluxe, Deluxe, Superior, Standard tạo thuận lợi cho Quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp
Chi Tiết

Phòng Family

Khách sạn gồm 78 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao và được trang bị hệ thống nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh... Các phòng khách được phân thành 6 loại VIP, Family,Junior Deluxe, Deluxe, Superior, Standard tạo thuận lợi cho Quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp...
Chi Tiết

Phòng VIP cao cấp

Khách sạn gồm 78 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao và được trang bị hệ thống nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh... Các phòng khách được phân thành 6 loại VIP, Family,Junior Deluxe, Deluxe, Superior, Standard tạo thuận lợi cho Quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp...
Chi Tiết